Urząd Dzielnicy Ursynów zmierza do realizacji projektu parku na górce (Parku Polskich Wynalazców) wbrew opinii komisji ds. ochrony środowiska oraz bez pełnej i aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej!

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Środowiska przy Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wydała jednoznacznie negatywną opinię o projekcie Parku Polskich Wynalazców. W jej ocenie projekt jest destrukcyjny dla środowiska przyrodniczego.

Urząd Dzielnicy obiecuje chronić przyrodę, powołując się na inwentaryzację przyrodniczą z 2016 r. – sprzed 5 lat! Nie obejmuje ona wielu gatunków obecnych na górce ptaków, owadów i innych zwierząt oraz roślin.

Nie pozwól na realizację projektu Parku Polskich Wynalazców kosztem przyrody! Podpisz list od burmistrza, w którym domagasz się przeprowadzenia pełnej i aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej!


Sz. P. Robert Kempa
Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

W związku z projektem Parku Polskich Wynalazców, apeluję o przeprowadzenie nowej, aktualnej i pełnej, tj. obejmującej wszystkie mogące występować na tym terenie grupy roślin i zwierząt, inwentaryzacji przyrodniczej, w pełnym cyklu rocznym, przed przystąpieniem do dalszych etapów realizacji projektu!

Inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona w roku 2016 jest niepełna i nieaktualna. Obserwacje prowadzone przez mieszkańców i ekspertów wykazują występowanie na terenie parku wielu gatunków owadów zapylających, ptaków i innych zwierząt, a także roślin, nieuwzględnionych w tej inwentaryzacji.

Apeluję również o umożliwienie stronie społecznej udziału w inwentaryzacji dla zapewnienia pełnej transparentności.

Bez pełnej wiedzy o obecnych w terenie gatunkach nie ma możliwości zapewnienia ich ochrony. Nie zgadzam się na niszczenie przyrody na Ursynowie!

Z poważaniem,
Twój podpis

List ws. inwentaryzacji

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z projektem Parku Polskich Wynalazców, apeluję o przeprowadzenie nowej, aktualnej i pełnej, tj. obejmującej wszystkie mogące występować na tym terenie grupy roślin i zwierząt, inwentaryzacji przyrodniczej, w pełnym cyklu rocznym, przed przystąpieniem do dalszych etapów realizacji projektu!

Apeluję również o umożliwienie stronie społecznej udziału w inwentaryzacji dla zapewnienia pełnej transparentności.

Inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona w roku 2016 jest niepełna i nieaktualna. Obserwacje prowadzone przez mieszkańców i ekspertów wykazują występowanie na terenie parku wielu gatunków owadów zapylających, ptaków i innych zwierząt, a także roślin, nieuwzględnionych w tej inwentaryzacji.

Bez pełnej wiedzy o obecnych w terenie gatunkach nie ma możliwości zapewnienia ich ochrony. Nie zgadzam się na niszczenie przyrody na Ursynowie!

Z poważaniem,

%%twój podpis%%

Podziel się tym ze znajomymi: